Al 20 jaar resultaat met intermenselijke begeleiding

Rienk van WierenManagemenS Results is in handen van mij, Rienk van Wieren. Na verschillende ICT-functies werd ik managing director van een softwarehouse. Daarna was ik betrokken bij een privatisering. Zo ontdekte ik mijn echte passie: verandertrajecten en de rol van individuele talenten daarin. Ik deed ruim 20 jaar ervaring op met (management)coaching en carrièrebegeleiding van professionals en groepen, van projectleiders tot executive niveau.

Visie van ManagemenS Results

De wereld is niet meer wat hij was en wordt ook niet meer zo. Werknemers en organisaties merken dit dagelijks en lang niet altijd in positieve zin. Het geeft onzekerheid op vele niveaus. Mijn intermenselijke begeleiding is erop gericht aan deze onzekerheid te werken. Hierbij speelt gevoel een minstens zo grote rol als de ratio. De intermenselijke begeleiding in alle benodigde vormen is gericht op ‘groei’, zowel op persoonlijk vlak als dat van organisaties. Werknemers vinden door deze begeleiding de rol die bij hen past, waardoor zij hun persoonlijke waarde en hun belang binnen de organisatie vergroten.

Lees het interview dat ik onlangs heb gegeven voor een online publicatie.

Bewezen kwaliteit

Rienk van Wieren is lid van:

  • de orde van beroepscoaches NOBCO

  • het managersplatform Nive

  • de European Mentoring and Coaching Council EMMC